Narovnání majetkových vztahů města a sester františkánek pro zachování služeb seniorům

Klášter sester františkánek

Soudní spor o klášter ukončen

V říjnu 2018 podepsalo Město a Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie mimosoudní dohodu v případu bývalého kláštera sester. Předcházelo jí soudní řízení odvolacího soudu v Pardubicích, během kterého bylo Městu doporučeno obrátit se na Kongregaci a opětovně zvážit mimosoudní dohodu před vydáním rozsudku. Město se tedy obrátilo na Kongregaci s požadavkem možnosti finanční kompenzace, kterou původně Kongregace za svůj bývalý klášter požadovala.

Aby konečně došlo k narovnání vzájemných vztahů a byla otevřena nová budoucnost spolupráce, rozhodla se Kongregace požadovat z původního návrhu 15 mil Kč pouze polovinu, a to 7,5 mil Kč (původní výše finanční kompenzace byla určena současnou cenou pozemků – 10 mil, na kterých bývalý klášter stojí, a symbolickou sumou za celý areál – 5 mil). Tento návrh byl panem starostou přijat a následně schválen zastupitelstvem. Město vyplatí finanční náhradu ve třech splátkách po 2,5 mil Kč. V mimosoudní dohodě je také uvedeno, že Město zaručí přístupnost původní kaple sester, která bude i nadále sloužit sakrálním a kulturním účelům.

(více informací)

 

Prohlášení Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie k rozhodnutí zastupitelstva města Moravská Třebová nepokračovat ve snaze o mimosoudní vyrovnání v případu bývalého mateřského kláštera

úterý 21. června 2016

Kongregace považuje za nezbytné ukončit diskuzi o narovnání vzájemných vztahů, které zůstaly bohužel nedořešeny od roku 2010, kdy UZSVM a Město Kongregaci obešly jako historického vlastníka kláštera v Moravské Třebové.

V reakci na dubnový návrh Města  se rozhodla Kongregace v květnu 2016 nabídnout Městu možnost mimosoudního narovnání a přitom jasně deklarovala, že za společný cíl považuje prosperující domov pro seniory a obnovení historické spolupráce.

Zastupitelstvo Města rozhodlo možnost mimosoudního narovnání nevyužít. Rozhodnutí a postoj zastupitelstva Města ze dne 20. června pro soudní cestu Kongregace vnímá jako příležitost, aby nerezignovala na budovy svého prvního zakládajícího kláštera v České republice, což by pro sestry z Kongregace bylo velmi těžké s ohledem na úctu k jejich předchůdkyním. Přesto jako gesto vstřícnosti a v zájmu o dobro obyvatel Moravské Třebové, se kterými Kongregace sdílela v historii společných 138 let, byla Kongregace ochotna se svého bývalého majetku vzdát a zapomenout, že ji stát a Město v roce 2010 obešly.

(celý příspěvek)

 

Z prohlášení Kongregace v prosinci 2015

Sestry františkánky z české Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie se po neúspěšné snaze o domluvu rozhodly řešit soudní cestou otázku vlastnictví svého bývalého mateřského kláštera v Moravské Třebové. V tomto klášteře Kongregace roku 1846 vznikla a až do roku 1950 zde její členky nezištně sloužily všem občanům města bez rozdílu. Následně o své vlastnictví kvůli orgánům komunistické moci přišly.

„Tento klášter stát v roce 1950 vyvlastnil, ale sestry zde byly ponechány jako zaměstnankyně v domově pro seniory s civilním ředitelem. Kongregace tak v rámci možností odhodlaně dále pečovala o klienty domova, a to až do roku 1984. Bylo by pro nás velkou bolestí, kdyby vztahy s tímto pro nás historicky drahým místem zůstaly nevyřešené nebo dokonce nepřátelské,“ zdůrazňuje zájem na rozvoji dobré spolupráce v moravskotřebovském areálu sestra Vojtěcha Zikešová (představená kongregace).

„V době svobody a demokracie Kongregace považuje za žádoucí ukončit diskuzi o narovnání vzájemných vztahů, která bohužel zůstala nedořešena po jednáních s ÚZSVM a následně s Městem od roku 2010. Kongregace má zájem o to, aby kvalitně poskytované služby klientům v prostorách bývalého kláštera (nyní domova pro seniory) doplnila ještě širší nabídka duchovních služeb podle zaměření našich zakladatelek,“ říká k rozhodnutí řádu Vojtěcha.

O svém rozhodnutí obrátit se na soud Kongregace v předstihu informovala starostu města Moravská Třebová a předem prohlásila, že je kdykoliv otevřená k jednáním. Rovněž jasně deklarovala a deklaruje, že za společný cíl považuje prosperující domov pro seniory a obnovení historické spolupráce s Městem.

(plný text prohlášení naleznete zde)