Informace o mimosoudní dohodě

V říjnu 2018 podepsalo Město a Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie mimosoudní dohodu v případu bývalého kláštera sester. Předcházelo jí soudní řízení odvolacího soudu v Pardubicích, během kterého bylo Městu doporučeno obrátit se na Kongregaci a opětovně zvážit mimosoudní dohodu před vydáním rozsudku. Město se tedy obrátilo na Kongregaci s požadavkem možnosti finanční kompenzace, kterou původně Kongregace za svůj bývalý klášter požadovala.

Aby konečně došlo k narovnání vzájemných vztahů a byla otevřena nová budoucnost spolupráce, rozhodla se Kongregace požadovat z původního návrhu 15 mil Kč pouze polovinu, a to 7,5 mil Kč (původní výše finanční kompenzace byla určena současnou cenou pozemků – 10 mil, na kterých bývalý klášter stojí, a symbolickou sumou za celý areál – 5 mil). Tento návrh byl panem starostou přijat a následně schválen zastupitelstvem. Město vyplatí finanční náhradu ve třech splátkách po 2,5 mil Kč. V mimosoudní dohodě je také uvedeno, že Město zaručí přístupnost původní kaple sester, která bude i nadále sloužit sakrálním a kulturním účelům.

Kongregace uvítala ukončení sporu, které umožní obnovu vzájemných vztahů s Městem, jako tomu bylo před rokem 2010. Připravuje plán rozvoje církevních památek a podpory duchovního života v Moravské Třebové. Jako první konkrétní rozhodnutí odsouhlasila Kongregace investici do revize a dokončení opravy varhan, které budou sloužit nejen farnosti, ale prostřednictvím koncertů všem občanům.