Kongregace podala odvolání v soudním sporu

Proti zamítavému rozsudku Okresního soudu ve Svitavách ve věci oprávněnosti převodu kláštera Kongregace na město jsme podaly odvolání. Domníváme se, že soud nepřihlédl ke skutečnostem, které v řízení vyšly najevo. Především k těm, které prokazují, že nemovitosti našeho mateřského kláštera nebyl stát oprávněn převádět, protože platila blokace. Soud nepřihlédl ani k tomu, že stát a město jednaly s cílem blokaci obejít. Nejprve nás žádaly o souhlas, a když jsme sdělily, že nemovitosti pro nás mají význam, hledaly cestu, jak blokaci obejít. Soud se nevypořádal ani s dalšími prokazatelnými pochybeními při uzavření smlouvy, které vedou k neplatnosti.

Nemáme v úmyslu jakkoliv narušit chod domova pro seniory. Jde nám o spravedlnost a právo, které stát a město vědomě porušily.