Kongregace řeší určení vlastnictví DD a ne gymnázia

Pokud by byly budovy Sociálních služeb zcizeny z majetku státu do vlastnictví Města před tím, než stát určoval výši finanční náhrady, Kongregace by tuto okolnost respektovala a o narovnání vztahů by již nežádala, stejně jako např. ve vztahu ke kraji v případě budovy gymnázia, která byla rovněž součástí komplexu kláštera. Stát ale stanovoval finanční náhradu v době, která předcházela tomuto smluvnímu převodu našeho historického majetku na Město, ke kterému došlo v srpnu 2010, což vylučuje, že tyto nemovitosti vůbec mohly být do finanční náhrady zahrnuty.