Odpověď sestry Vojtěchy redaktorovi panu Jelínkovi

Vážený pane Jelínku,

dnes vyšel v deníku Právo Váš článek o Moravské Třebové, tedy spíše o nás, františkánkách, které absurdní částkou 15 mil. zničily vyhlídku na smír s Městem.
Ráda bych se s Vámi setkala osobně nebo alespoň promluvila telefonicky, ale našla jsem na Vás jen e-mailovou adresu. Tedy používám tuto cestu.
Potěšilo mne, že se nás jistým způsobem zastáváte, když píšete: „…Na omluvu řádových sester lze uvést, že v prostředí, kde se pohybují, sotva demokratické principy poznají. A ekonomická a rozpočtová gramotnost jim může být také cizí.“
Z tohoto si dovoluji odvodit názor, že ani nevíte, jak se taková představená řádu stane představenou… Nebo se mýlím? Znáte pravidla, jak a kdo volí představené? Možná by Vás to mohlo zajímat, ať můžete být ve Vašich úsudcích o demokratických principech v církevním prostředí přesnější.
Také musím říci, že Vaše věta o ekonomické a rozpočtové gramotnosti mne popíchla, abych se Vám ozvala. Než jsem se stala řádovou sestrou, studovala jsem na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a kdybyste stál o to, mohla bych domluvit společné setkání s Vámi a ředitelem Fin. trhů a retailových investic nebo s manažerem Správy aktiv pro institucionální klienty ČS, se kterými pečlivě zvažujeme využití splátek finanční náhrady pro budoucnost našeho řádu.
Pokud Vás opravdu zajímá (a nepsal jste to jenom proto, že Vám za to zaplatili), proč jsme jako smírnou dohodu navrhly Městu Moravská Třebová 15 mil. Kč, můžete si více přečíst na webových stránkách zde:
Asi by bylo zajímavé, kdyby se objevil také článek s titulkem: „Proč řádové sestry žádaly po Městu jen pětinu celkového odhadu kláštera, přestože za tuto budovu neobdržely z finanční náhrady od státu ani korunu?“
Pokud budete mít někdy cestu přes Olomouc, zajděte do naší kavárny Õde v Hrnčířské ulici a můžeme popovídat i o pozitivnějších věcech.

S přáním pokoje a dobra

sr. Vojtěcha Zikešová