Proč jsme navrhly narovnání finanční formou

Původní naše představa o mimosoudním vyrovnání vycházela z úmyslu podpořit ze strany města Moravská Třebová opravy a údržbu historických církevních staveb, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem finančních prostředků.

Následně jsme se však seznámily se zápisem z jednání zastupitelstva z 8. 2. 2016, ze kterého vyplývá nemožnost financovat opravy majetku, který nepatří Městu. To byl hlavní důvod, proč jsme navrhly poskytnutí finanční částky, kterou bychom vynaložili na investice do sakrálních staveb, zejména ve prospěch farní budovy a kostela a podle výše finančního příspěvku i dalších historických církevních objektů, což by byl náš příspěvek k duchovnímu rozvoji Moravské Třebové. Rozhodně jsme neměly a nemáme v úmyslu použít jakoukoliv částku z finančního příspěvku na naši potřebu, vše mělo být určeno pro zvelebení kulturního dědictví Města, tudíž pro všechny jeho občany.

Pokud jde o výši této částky, navrhly jsme vycházet z reálně podložené částky za pozemky a ze symbolické hodnoty za veškeré historické budovy samotného kláštera, což při celkové výměře 12.692 m2 a při obvyklé ceně 800 Kč/m2 činí 10,150 mil. Kč za pozemky a 5,0 mil. Kč za budovy. Vzhledem k tomu, že celkově byl náš klášter ohodnocen několikanásobně více, považovaly jsme to jako dobrý základ k diskuzi s Městem. Nejednalo se o žádný ultimativní požadavek, ale o náš návrh, o kterém jsme předpokládaly, že se bude dále jednat. Návrh jsme také podpořily tím, že jsme navrhly rozložení finančního příspěvku do 5 let, což v konečném důsledku reprezentovalo roční příspěvek 3 mil. Kč.