Prohlášení Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie k rozhodnutí zastupitelstva města Moravská Třebová nepokračovat ve snaze o mimosoudní vyrovnání

Kongregace považuje za nezbytné ukončit diskuzi o narovnání vzájemných vztahů, které zůstaly bohužel nedořešeny od roku 2010, kdy UZSVM a Město Kongregaci obešly jako historického vlastníka kláštera v Moravské Třebové.

V reakci na dubnový návrh Města  se rozhodla Kongregace v květnu 2016 nabídnout Městu možnost mimosoudního narovnání a přitom jasně deklarovala, že za společný cíl považuje prosperující domov pro seniory a obnovení historické spolupráce (viz zde).

Zastupitelstvo Města rozhodlo možnost mimosoudního narovnání nevyužít. Rozhodnutí a postoj zastupitelstva Města ze dne 20. června pro soudní cestu Kongregace vnímá jako příležitost, aby nerezignovala na budovy svého prvního zakládajícího kláštera v České republice, což by pro sestry z Kongregace bylo velmi těžké s ohledem na úctu k jejich předchůdkyním. Přesto jako gesto vstřícnosti a v zájmu o dobro obyvatel Moravské Třebové, se kterými Kongregace sdílela v historii společných 138 let, byla Kongregace ochotna se svého bývalého majetku vzdát a zapomenout, že ji stát a Město v roce 2010 obešly.

Kongregace věří, že soudní rozhodnutí, ať už bude jakékoliv, umožní nastoupit na cestu obnovy dobrých vzájemných vztahů s Městem, jak tomu bylo do roku 2010. Kongregace ocení možnost kontaktu s obyvateli Moravské Třebové i prostřednictvím Zpravodaje Města Moravská Třebová, kde poslední článek „Školské sestry v Moravské Třebové“ vyšel v roce 2008.