Rozhovor sestry Vojtěchy Zikešové s panem redaktorem Svitavského deníku, dne 10. 2. 2017

Veřejnost reaguje na soudní spor, který vedete protichůdně. Jakými argumenty byste přesvědčili vaše odpůrce, že spravedlnost je na vaší straně?

Objekt kláštera s kaplí převedl stát v roce 2010 proti vůli a bez souhlasu Kongregace do vlastnictví Města, přestože zjevným přáním Kongregace bylo, aby křivda z dob minulého režimu byla napravena. Pro mne je tento soudní spor, který prověřuje správnost tohoto převodu, spíše věrností odkazu našich spolusester a vlastnímu svědomí. Dějiny vyvlastnění klášterů a pozavírání řeholníků v 50. letech nejsou tak vzdáleny a patří ke všeobecnému vzdělání. Pokud je někdo z různých důvodů nechce znát, je těžké přesvědčovat. Více si můžete přečíst na webových stránkách http://klastermt.sestry-nppm.cz/

Na čem ztroskotala původní dohoda? Z dokumentů, které jsou k dispozici to vypadá, že mezi městem a kongregací nebyly zpočátku zásadní neshody pokud jde o podobu vyrovnání?

Nevím, jakou původní dohodu máte na mysli. Po podání žaloby v prosinci 2015, která zpochybňuje převod původního kláštera z vlastnictví Státu do vlastnictví Města, mne osobně dvakrát navštívil pan senátor Martínek. Přál si se mnou mluvit mezi čtyřma očima a zdůrazňoval, že jde pouze o jeho soukromou návštěvu. Při setkání jsme samozřejmě mluvili o možných variantách narovnání s Městem. 14. dubna 2016 jsme pak obdržely od pana starosty „Podkladový materiál pro jednání o finálním textu dohody o narovnání“. K tomuto návrhu jsme zaslaly 16. května naše vyjádření k jednotlivým bodům, které končilo větou: „Očekáváme Vaši odpověď na naše vyjádření k Vašemu záměru a jsme připraveny se s Vámi následně sejít k osobnímu jednání.“  Dne 30. června jsme obdržely dopis s výpisem z usnesení Zastupitelstva města, které většinou hlasů doporučilo ukončit jednání. Takže podle nás žádné jednání mezi Městem a naší Kongregací ani neproběhlo.

Co by se muselo stát, abyste se vrátili k jednání o dohodě? Co navrhujete, jaké podmínky jsou pro vás přijatelné a jaké už nikoliv?

Pokud by Město projevilo ochotu o našem vyjádření k navrženým bodům podkladového materiálu k jednání diskutovat, jsme připraveny. Pan starosta se ale nad naším návrhem pohoršil: „Chtějí po nás 15 milionů korun, což je naprosto nepřijatelné. Záležitost jsme s nimi ukončili a rozhodli jsme se, že s nimi dále jednat nebudeme…“ (Svitavský deník 23.06.2016) Nevím také, jak by teď reagovala naše generální rada, která potvrzuje každé důležité rozhodnutí. Pan místostarosta v rozhovoru ve Svitavském deníku z 23. ledna 2017 uvádí, že v soudním sporu jde o majetek minimálně za 350 milionů korun a naše Kongregace požadovala jako startovací hodnotu narovnání k diskuzi jen milionů 15. Přesto věřím, že je možné jednání otevřít.

Myslíte si, že soudní spor pomůže narovnat vztahy mezi městem a kongregací? Souhlasíte, že soudní spor uškodil před veřejností oběma stranám?

Naším přáním je uzavřít křivdu minulosti, která zůstala nedořešena. Od začátku deklarujeme, že za společný cíl považujeme prosperující domov pro seniory. Nezbyla nám ale jiná možnost, než respektovat rozhodnutí Města a nechat rozhodnout soud. Naše sestry sdílely společnou historii s městem Moravská Třebová 138 let a náš vztah k občanům tohoto krásnéhomísta a zároveň kolébky naší Kongregace žádné majetkové spory neovlivní.

Co říkáte výsledku středečního soudního jednání. Posunulo se řešení sporu? Jaký bude váš další postup?

Výsledek soudního jednání svěřujeme vedení Prozřetelnosti.