Svitavský deník o ukončení mimosoudního jednání

Články ve Svitavském deníku informují o rozhodnutí Města nevyjednávat s Kongregací o mimosoudním narovnání.(http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/spor-o-klaster-rozhodne-soud-20160623.html)

(http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/spor-o-budovy-nakonec-vyresi-az-soud-mesto-neceka-ze-prohraje-20160701.html)

Pan starosta se v něm odvolává na jednání pana senátora Martínka s Kongregací. Pan senátor dvakrát navštívil generální představenou, ovšem vždy za ujištění, že se jedná o soukromou návštěvu. Během těchto dvou setkání společně probírali možnosti mimosoudního narovnání. Shodli se na bodech oprav a údržby farního kostela a fary. Také pan senátor považoval za možné převzetí kaple na Křížovém vrchu do vlastnictví Města. Sestrám byly také nabídnuty místnosti k vlastním potřebám v areálu bývalého kláštera. Proč Kongregace ve svém návrhu zvolila formu finančního narovnání, si můžete přečíst zde.