Nabídka města na urovnání sporu mimosoudní dohodou

V příloze naleznete plné znění nabídky Města Moravská Třebová Kongregaci. Po jednání v průběhu zimy a jara připravilo Město návrh mimosoudní dohody, ve které požaduje stažení žaloby ze strany Kongregace a nabízí určité, většinou obecně formulované vstřícné kroky.