Odpověď na nabídku města

V příloze naleznete odpověď Kongregace na nabídku Města Moravská Třebová.

Cílem jednání a nabídky bylo umožnit mimosoudní dohodu a stažení žaloby na určení vlastnictví objektu bývalého kláštera. V odpovědi se Kongregace zaměřuje na zpřesnění a konkretizaci formulací v nabídce a navrhuje finanční částku k jednání, jež by sloužila ve prospěch oprav farní budovy a farního kostela v Moravské Třebové, jakož i duchovnímu rozvoji města.

Přílohy

MT_odpoved_16-05-16
mt_odpoved_16-05-16.pdf (805 KB)