Domov pro seniory

Historie

V roce 1940 předalo město sestrám do péče chudé a staré obyvatele města, vyklidilo jim pro tyto účely přední budovu. Sestry tzv. starobinec postavily pod ochranu Matky Boží a nazvaly jej Mariánský domov. Když v roce 1950 zabral klášter stát a přeměnil ho na domov důchodců, neměl dostatek kvalifikovaného personálu, který by se o staré lidi dokázal postarat. Naše sestry proto byly v domově ponechány a po dlouhá léta zde obětavě sloužily jako pomocný a ošetřovatelský personál. Jejich službu dokumentují níže uvedené fotografie z kroniky domova, kterou sestry vedly.

Současnost

Domov pro seniory v současné době provozují Sociální služby města Moravská Třebová, příspěvková organizace. Po převedení ze státu na město (podanou žalobou necháváme na rozhodnutí soudu, zda byl proveden v souladu se zákony) byl přední trakt objektu z dotačních peněz rekonstruován a modernizován.

Budoucnost

Není nám dáno vidět do budoucnosti a předjímat rozhodnutí soudu i navazující kroky. Pokud by však došlo k převodu budov kláštera na Kongregaci, je naší prioritou zachování služeb seniorům, jak také uvádíme v prohlášení.
Již od dob našeho založení se řídíme křesťanskými zásadami milosrdné lásky a pomoci bližnímu, řídíme se také pravidly svatého Františka: modlitby, pokory a chudoby (majetek, který vlastníme, vždy slouží ve prospěch řádu a druhých lidí). Proto soudíme, že je zbytečné obávat se o osud domova.

Fotografie