Kaple

Tento dokument byl ověřen podpisy sester komunity dne 28. června 1876 a uložen do věžičky kaple.

Ke cti Nejsvětější Trojici, Otci, Synu a Duchu Svatému, na oslavu nejblahoslavenější provždy neposkvrněné Panny a všech svatých a ke spáse duší všech lidí dne 1. května 1875 započatá stavba kaple pro řeholní společnost Školských sester III. řádu svatého Františka v Moravské Třebové, pokročila právě tak dalece, že den před svátkem svatých knížat apoštolských Petra a Pavla tedy 28. Června 1876 mohlo býti upevněno znamení spásy a koule na věžičce, kterážto práce byla započata klempířským mistrem Karlem Wirthem, pokrývačským mistrem Františkem Köhlerem a tesařem Františkem Schustrem dnes a též ukončena pod ochranou Boží bez nehody.

kaple2Tato ochrana a péče zřejmě vládne nade jmenovanou společností řeholní, neboť s málo silami a nepatrnými prostředky v krátké řadě let dal Bůh dosíci mnoho a ze světských sester terciářek se vyvinuvší řeholní svazek od roku 1848, který na počátku čítal pouze dvě sestry, Romanu Marschnerovou a Terezii Titzerovou jako členky v té době až po dnešní den vzrostl na jedenačtyřicet členů a jako v tomto ohledu, tak i jinak se uskutečnil důvěřivý výrok od 12. května 1868 v Pánu odpočívajícího zakladatele a průvodce nejdůstojnějšího světícího biskupa Olomouckého Rudolfa svobodného pána z Thysebertu, biskupa Tiberiatského I. kor 3,6.

Deus autem incrementum dabit… Bůh dá vzrůst…

Jmenované sestry na počátku založené řehole bydlely v nájmu v předměstském domě č. 309 v Klášterní ulici a dar zakladatele umožnil, že r. 1846 byl tento dům koupen a r. 1847 bylo přikročeno k přestavbě 10. dubna a r. 1848 15. června již byl klášteřík obsazen. Počet sester a dětí zprvu zdejších, které docházely
do výchovného ústavu, aby se naučily, čeho potřebovaly, se množil, takže se muselo pomýšleti na zvětšení domu č. 310 1. dubna 1853 jeho vhodnou přestavbou, při čemž jeden pokoj v tomto domě byl zařízen jako kaple až do 13. června 1866.

Protože však během let nejen zdejší děti, leč i cizí česká děvčata byla umístěna v ústavě jako chovanky
a také jejich počet se množil, dosavadní rozsah ústavu nepostačoval a 23. Března 1859 byl přikoupen dům č. 308, který také byl přeměněn účelně a přestaven, a k němu byl přidán zadní přístavek, v jehož horním poschodí byla kaple a sakristie, konaly se tam bohoslužby od 13. června 1866 do 9. dubna 1875. Leč i tato kaple byla pouze nouzová stavba a proto byla vybudována méně trvale a aby se předešlo nemilému případu, byla 9. Dubna 1875 vyklizena a počato s jejím bourání, protože po daném povolení tehdejšího nejdůstojnějšího knížete arcibiskupa Olomouckého Bedřicha zemského hraběte z Fürstenbergu jakožto nejvyššího ochránce řeholní společnosti P. Pia Heidenreicha, na jejímž místě měla býti vybudována nová kaple, aby veškerému obsazenstvu, a to 15 sestrám a 12 pannám i 100 chovankám byly umožněny náboženské úkony.

kaple3Na památku, že stavba až po dnešní den se dařila, byla krátká kronika jejího původu napsána a pro pozdější časy jako zpráva uložená do koule v podnoží znamení spásy.

Moravská Třebová, 28. června 1876