Příspěvky

Klášter nadále bude sloužit seniorům – uzavřena mimosoudní dohoda

Máme radost, že náš bývalý klášter bude i nadále sloužit seniorům města Moravské Třebové.

Zastupitelstvo města Moravská Třebová uzavřelo v pondělí 1. října 2018 jednu kapitolu ve vztazích mezi církví a místní samosprávou, když přistoupilo na kompromisní mimosoudní dohodu o vyrovnání s Kongregací sester Neposkvrněného Početí Panny Marie z Olomouce.

Město Moravská Třebová tak bude moci i nadále využívat objekt bývalého kláštera sester jako domov důchodců a zrealizovat plány na jeho rozvoj z dotací. Sestry pak investují kompenzaci 7,5 milionů Kč za svůj historický majetek do obnovy kulturního života ve městě a do rozvoje duchovního života.

Z dosaženého kompromisu a uzavření sporů máme radost. Předchozí snahy o dohodu, soudní přezkum případu a související dokazování nás poměrně značně vyčerpávaly, tak jsem rády, že se konečně můžeme dívat do budoucnosti. Rády se budeme podílet na fungování kaple v areálu domova i plánovat smysluplné využití získaných prostředků,“ přibližuje sestra Vojtěcha Zikešová, generální představená kongregace.

Obě strany tak využily prostor do konce října t. r., který jim dal krajský soud, který otázku vlastnictví objektu nyní projednává. Spor se vleče již osm let.

Dohoda je založena na postupném splácení uvedené částky a věcném břemenu na kapli, která je součástí areálu a bude tak sloužit účelu, pro který byla postavena.

Kongregace podala odvolání v soudním sporu

Proti zamítavému rozsudku Okresního soudu ve Svitavách ve věci oprávněnosti převodu kláštera Kongregace na město jsme podaly odvolání. Domníváme se, že soud nepřihlédl ke skutečnostem, které v řízení vyšly najevo. Především k těm, které prokazují, že nemovitosti našeho mateřského kláštera nebyl stát oprávněn převádět, protože platila blokace. Soud nepřihlédl ani k tomu, že stát a město jednaly s cílem blokaci obejít. Nejprve nás žádaly o souhlas, a když jsme sdělily, že nemovitosti pro nás mají význam, hledaly cestu, jak blokaci obejít. Soud se nevypořádal ani s dalšími prokazatelnými pochybeními při uzavření smlouvy, které vedou k neplatnosti.

Nemáme v úmyslu jakkoliv narušit chod domova pro seniory. Jde nám o spravedlnost a právo, které stát a město vědomě porušily.

Rozhovor sestry Vojtěchy Zikešové s panem redaktorem Svitavského deníku, dne 10. 2. 2017

Veřejnost reaguje na soudní spor, který vedete protichůdně. Jakými argumenty byste přesvědčili vaše odpůrce, že spravedlnost je na vaší straně?

Objekt kláštera s kaplí převedl stát v roce 2010 proti vůli a bez souhlasu Kongregace do vlastnictví Města, přestože zjevným přáním Kongregace bylo, aby křivda z dob minulého režimu byla napravena. Pro mne je tento soudní spor, který prověřuje správnost tohoto převodu, spíše věrností odkazu našich spolusester a vlastnímu svědomí. Dějiny vyvlastnění klášterů a pozavírání řeholníků v 50. letech nejsou tak vzdáleny a patří ke všeobecnému vzdělání. Pokud je někdo z různých důvodů nechce znát, je těžké přesvědčovat. Více si můžete přečíst na webových stránkách http://klastermt.sestry-nppm.cz/

Na čem ztroskotala původní dohoda? Z dokumentů, které jsou k dispozici to vypadá, že mezi městem a kongregací nebyly zpočátku zásadní neshody pokud jde o podobu vyrovnání?

Nevím, jakou původní dohodu máte na mysli. Po podání žaloby v prosinci 2015, která zpochybňuje převod původního kláštera z vlastnictví Státu do vlastnictví Města, mne osobně dvakrát navštívil pan senátor Martínek. Přál si se mnou mluvit mezi čtyřma očima a zdůrazňoval, že jde pouze o jeho soukromou návštěvu. Při setkání jsme samozřejmě mluvili o možných variantách narovnání s Městem. 14. dubna 2016 jsme pak obdržely od pana starosty „Podkladový materiál pro jednání o finálním textu dohody o narovnání“. K tomuto návrhu jsme zaslaly 16. května naše vyjádření k jednotlivým bodům, které končilo větou: „Očekáváme Vaši odpověď na naše vyjádření k Vašemu záměru a jsme připraveny se s Vámi následně sejít k osobnímu jednání.“  Dne 30. června jsme obdržely dopis s výpisem z usnesení Zastupitelstva města, které většinou hlasů doporučilo ukončit jednání. Takže podle nás žádné jednání mezi Městem a naší Kongregací ani neproběhlo.

Co by se muselo stát, abyste se vrátili k jednání o dohodě? Co navrhujete, jaké podmínky jsou pro vás přijatelné a jaké už nikoliv?

Pokud by Město projevilo ochotu o našem vyjádření k navrženým bodům podkladového materiálu k jednání diskutovat, jsme připraveny. Pan starosta se ale nad naším návrhem pohoršil: „Chtějí po nás 15 milionů korun, což je naprosto nepřijatelné. Záležitost jsme s nimi ukončili a rozhodli jsme se, že s nimi dále jednat nebudeme…“ (Svitavský deník 23.06.2016) Nevím také, jak by teď reagovala naše generální rada, která potvrzuje každé důležité rozhodnutí. Pan místostarosta v rozhovoru ve Svitavském deníku z 23. ledna 2017 uvádí, že v soudním sporu jde o majetek minimálně za 350 milionů korun a naše Kongregace požadovala jako startovací hodnotu narovnání k diskuzi jen milionů 15. Přesto věřím, že je možné jednání otevřít.

Myslíte si, že soudní spor pomůže narovnat vztahy mezi městem a kongregací? Souhlasíte, že soudní spor uškodil před veřejností oběma stranám?

Naším přáním je uzavřít křivdu minulosti, která zůstala nedořešena. Od začátku deklarujeme, že za společný cíl považujeme prosperující domov pro seniory. Nezbyla nám ale jiná možnost, než respektovat rozhodnutí Města a nechat rozhodnout soud. Naše sestry sdílely společnou historii s městem Moravská Třebová 138 let a náš vztah k občanům tohoto krásnéhomísta a zároveň kolébky naší Kongregace žádné majetkové spory neovlivní.

Co říkáte výsledku středečního soudního jednání. Posunulo se řešení sporu? Jaký bude váš další postup?

Výsledek soudního jednání svěřujeme vedení Prozřetelnosti.

Odpověď sestry Vojtěchy redaktorovi panu Jelínkovi

Vážený pane Jelínku,

dnes vyšel v deníku Právo Váš článek o Moravské Třebové, tedy spíše o nás, františkánkách, které absurdní částkou 15 mil. zničily vyhlídku na smír s Městem.
Ráda bych se s Vámi setkala osobně nebo alespoň promluvila telefonicky, ale našla jsem na Vás jen e-mailovou adresu. Tedy používám tuto cestu.
Potěšilo mne, že se nás jistým způsobem zastáváte, když píšete: „…Na omluvu řádových sester lze uvést, že v prostředí, kde se pohybují, sotva demokratické principy poznají. A ekonomická a rozpočtová gramotnost jim může být také cizí.“
Z tohoto si dovoluji odvodit názor, že ani nevíte, jak se taková představená řádu stane představenou… Nebo se mýlím? Znáte pravidla, jak a kdo volí představené? Možná by Vás to mohlo zajímat, ať můžete být ve Vašich úsudcích o demokratických principech v církevním prostředí přesnější.
Také musím říci, že Vaše věta o ekonomické a rozpočtové gramotnosti mne popíchla, abych se Vám ozvala. Než jsem se stala řádovou sestrou, studovala jsem na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a kdybyste stál o to, mohla bych domluvit společné setkání s Vámi a ředitelem Fin. trhů a retailových investic nebo s manažerem Správy aktiv pro institucionální klienty ČS, se kterými pečlivě zvažujeme využití splátek finanční náhrady pro budoucnost našeho řádu.
Pokud Vás opravdu zajímá (a nepsal jste to jenom proto, že Vám za to zaplatili), proč jsme jako smírnou dohodu navrhly Městu Moravská Třebová 15 mil. Kč, můžete si více přečíst na webových stránkách zde:
Asi by bylo zajímavé, kdyby se objevil také článek s titulkem: „Proč řádové sestry žádaly po Městu jen pětinu celkového odhadu kláštera, přestože za tuto budovu neobdržely z finanční náhrady od státu ani korunu?“
Pokud budete mít někdy cestu přes Olomouc, zajděte do naší kavárny Õde v Hrnčířské ulici a můžeme popovídat i o pozitivnějších věcech.

S přáním pokoje a dobra

sr. Vojtěcha Zikešová

Z deníku Právo 11.8. 2016

Pan Lukáš Jelínek napsal 11.8. článek:

„Zamčené kostely a apetýt církví“.

Moravská Třebová je malebné, renesančními a barokními památkami protkané město na česko-moravském pomezí. Jak se můžeme o prázdninových cestách přesvědčit, o kulturní dědictví se umí postarat. Je to zjevné i z toho, že patří k nemnoha obcím, které převzaly do své péče rozlehlý zámek a k radosti turistů jej provozují.
Do bývalého františkánského kláštera před šesti lety Moravská Třebová nastěhovala domov pro seniory. Kongregace sester ale žalobou převod nemovitosti na město zpochybňuje.
Nedávno Právo informovalo, že začátkem roku se blýsklo na lepší časy. Na stůl byl položen smír v podobě mimosoudního vyrovnání. V jeho rámci radnice přislíbila přispívat na opravu církevních památek. Řeholnice však
do smlouvy v bodě investice do oprav natvrdo uvedly patnáct miliónů korun. Absurdní částka. A obloha se opět zatáhla. Tento případ naznačuje, že za tahanicemi nemusí být vždy jen zlá vůle. Svoji roli mohou hrát i přehnaná očekávání a neznalost církevních spolků, jak funguje místní samospráva – jaké má finanční možnosti a jak o nich probíhá politická debata. Na omluvu řádových sester lze uvést, že v prostředí, kde se pohybují, sotva demokratické principy poznají. A ekonomická a rozpočtová gramotnost jim může být také cizí.
Tím je smutnější, že vinou restitučního zákona a smluv, které Nečasova konzervativní vláda uzavřela s církvemi, může k podobným situacím docházet. Přitom vedle vráceného fyzického majetku čerpají církve a náboženské společnosti tučné odškodné 59 miliard (rozložené do třiceti let a navýšené o inflaci).
Předseda Svazu měst a obcí František Lukl odhaduje, že vstřícnost stažením žalob na obce projevily církve pouze v několika málo případech.
Zatímco na krajské vlastnictví si po rozsudku Nejvyššího soudu v kauze Opočno mohou nechat zajít chuť, obecní majetek je láká dál. Už jen proto, že k němu prý leckdy přišly od Pozemkového fondu ČR neoprávněně.
Dotčené obce do rozhodnutí sporů zažívají dobu ledovou. Nemohou se ke spokojenosti občanů rozvíjet, zajišťovat veřejné služby, a nadto je ještě velké peníze stojí pomoc právníků.
Jaká atmosféra musí panovat v místě, kde je starosta na kordy s farářem či představeným řádu? I když též asi platí, že četní reprezentanti boží na zemi, kteří by se na nejnižší úrovni třeba i dohodli, jsou shora poháněni nadřízenými a ambiciózními hospodáři a ekonomy.
Kdo projíždí republikou, musí si všimnout zamčených a ztemnělých kostelů. Krása je skryta, víra skomírá. Kvete ideologie a mamon. Pak se nedivme, že slitování se nedočkají ani radnice.

Svitavský deník o ukončení mimosoudního jednání

Články ve Svitavském deníku informují o rozhodnutí Města nevyjednávat s Kongregací o mimosoudním narovnání.(http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/spor-o-klaster-rozhodne-soud-20160623.html)

(http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/spor-o-budovy-nakonec-vyresi-az-soud-mesto-neceka-ze-prohraje-20160701.html)

Pan starosta se v něm odvolává na jednání pana senátora Martínka s Kongregací. Pan senátor dvakrát navštívil generální představenou, ovšem vždy za ujištění, že se jedná o soukromou návštěvu. Během těchto dvou setkání společně probírali možnosti mimosoudního narovnání. Shodli se na bodech oprav a údržby farního kostela a fary. Také pan senátor považoval za možné převzetí kaple na Křížovém vrchu do vlastnictví Města. Sestrám byly také nabídnuty místnosti k vlastním potřebám v areálu bývalého kláštera. Proč Kongregace ve svém návrhu zvolila formu finančního narovnání, si můžete přečíst zde.

1 2 3