Klášter nadále bude sloužit seniorům – uzavřena mimosoudní dohoda

Máme radost, že náš bývalý klášter bude i nadále sloužit seniorům města Moravské Třebové. Zastupitelstvo města Moravská Třebová uzavřelo v pondělí 1. října 2018 jednu kapitolu ve vztazích mezi církví a místní samosprávou, když přistoupilo na kompromisní mimosoudní dohodu o vyrovnání s Kongregací sester Neposkvrněného Početí Panny Marie z Olomouce. Město Moravská Třebová tak bude moci i (…)

Kongregace podala odvolání v soudním sporu

Proti zamítavému rozsudku Okresního soudu ve Svitavách ve věci oprávněnosti převodu kláštera Kongregace na město jsme podaly odvolání. Domníváme se, že soud nepřihlédl ke skutečnostem, které v řízení vyšly najevo. Především k těm, které prokazují, že nemovitosti našeho mateřského kláštera nebyl stát oprávněn převádět, protože platila blokace. Soud nepřihlédl ani k tomu, že stát a (…)

Rozhovor sestry Vojtěchy Zikešové s panem redaktorem Svitavského deníku, dne 10. 2. 2017

Veřejnost reaguje na soudní spor, který vedete protichůdně. Jakými argumenty byste přesvědčili vaše odpůrce, že spravedlnost je na vaší straně? Objekt kláštera s kaplí převedl stát v roce 2010 proti vůli a bez souhlasu Kongregace do vlastnictví Města, přestože zjevným přáním Kongregace bylo, aby křivda z dob minulého režimu byla napravena. Pro mne je tento soudní spor, který (…)

Odpověď sestry Vojtěchy redaktorovi panu Jelínkovi

Vážený pane Jelínku, dnes vyšel v deníku Právo Váš článek o Moravské Třebové, tedy spíše o nás, františkánkách, které absurdní částkou 15 mil. zničily vyhlídku na smír s Městem. Ráda bych se s Vámi setkala osobně nebo alespoň promluvila telefonicky, ale našla jsem na Vás jen e-mailovou adresu. Tedy používám tuto cestu. Potěšilo mne, že (…)

Z deníku Právo 11.8. 2016

Pan Lukáš Jelínek napsal 11.8. článek: „Zamčené kostely a apetýt církví“. Moravská Třebová je malebné, renesančními a barokními památkami protkané město na česko-moravském pomezí. Jak se můžeme o prázdninových cestách přesvědčit, o kulturní dědictví se umí postarat. Je to zjevné i z toho, že patří k nemnoha obcím, které převzaly do své péče rozlehlý zámek (…)

Svitavský deník o ukončení mimosoudního jednání

Články ve Svitavském deníku informují o rozhodnutí Města nevyjednávat s Kongregací o mimosoudním narovnání.(http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/spor-o-klaster-rozhodne-soud-20160623.html) (http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/spor-o-budovy-nakonec-vyresi-az-soud-mesto-neceka-ze-prohraje-20160701.html) Pan starosta se v něm odvolává na jednání pana senátora Martínka s Kongregací. Pan senátor dvakrát navštívil generální představenou, ovšem vždy za ujištění, že se jedná o soukromou návštěvu. Během těchto dvou setkání společně probírali možnosti mimosoudního narovnání. Shodli se na (…)

1 2