Odpověď na nabídku města

V příloze naleznete odpověď Kongregace na nabídku Města Moravská Třebová. Cílem jednání a nabídky bylo umožnit mimosoudní dohodu a stažení žaloby na určení vlastnictví objektu bývalého kláštera. V odpovědi se Kongregace zaměřuje na zpřesnění a konkretizaci formulací v nabídce a navrhuje finanční částku k jednání, jež by sloužila ve prospěch oprav farní budovy a farního (…)

1 2